Vigilant sistemi sastoje se od zaštitnih pokrivača mDure.FAAC sistemi koji za razliku od drugih sistema smanjuju vrijeme ugradnje i troškove ugrađivanja.Stubić se može aktivirati putem daljinskog, bezkontaktne kartice, induktivne petlje itd.

Fiksni stub se u većini slučajeva koristi i sam, a u slučajevima da je potrebno zatvoriti prilaz za auta, ili kao iznad navedeno, u kombinaciji sa automatskim stubom.

Opremljeni antiblokiranom funkcijom, koja omogućava otkrivanje prisilnih naredbi, za resetovanje stuba i aktiviranje alarma

Uređaj enkoder posjeduje integriranu detekciju prepreka i objekata.

Osnovne tehničke specifikacije

Napajanje 230 Vac 50/60 Hz
Napajanje motora

24 Vdc

Potrošnja energije

90 W

Potrošnja struje 24Vdc 6 A
Potrošnja u stanju pripravnosti

10 W

Potrošnja tokom dizanja

1 A

Maksimalna radna frekvencija

900 ciklusa/dan

Stepen zaštite

IP 68