Imamo mogućnost izrade ovog tipa vrata od HPL maxfunder ploča ili od inoxa / nehrđajućeg čelika, sa ili bez prozora. Ukoliko se ugrađuje prozor unutar krila, onda se stavlja staklo koje je takođe namjenjeno za upotrebu u iznad navedenim prostorijama i u sebi ima zaštitu od štetnih zraka.

„Automatic“ podešavanje vremena otvorenosti na osnovu intenzivnosti prolaza.„Pauza“ za totalno otvorena vrata kao i za vrata sa podešavanjem „djelimičnog“ otvaranja.Podešavanje brzine otvaranja i zatvaranja vrata.Automatsko ograničenje sile zatvaranja na ispod 150 N

OLOVNA VRATA

Olovna vrata dizajnirana su sa olovnom zaštitom unutar krila kako bi zaštitila osoblje I pacijente od
nepotrebnog zračenja. Mogu da se izrade u raznim varijantama, kao ručna ili automatska u krilnoj ili kliznoj
izvedbi.

Olovna vrata svoju primjenu nalaze na prostorijama gdje se koriste rendgenski aparati kao što su
radiologija, mamografija, fluroskopija I druge prostorije u kojim se koriste RTG aparati.
Vrata se mogu instalirati na betonske zidove ili metalnu konstrukciju.
Ispuna krila vrata odrađeno je od HPL laminatne antibakterijske ploče (standarno) ili od nehrđajućeg
čelika INOX AISI 304 sa olovnom zaštitom debljine 1, 2 ili 3 mm debljine.

Panel HPL vrata sastoji se od sendviča sa poliuretanskom ispunom visoke gustoće a unutrašnje jezgro
ploče od poliuretana (33 kg / m.). Oblaganje krila je od HPL laminata, reakcije na požar u klasi B-s2-d0. Na
taj način formirana ploča je izuzetno čvrsta i daje visok stepen zvučne i termičke izolacije. HPL je dostupan
u raznim bojama!Krilo je opremljeno sa raznim varijantama rukohvata. U samo krilo možemo staviti razne veličine prozora
takođe sa olovnom zaštitom, unutar kojih možemo staviti manuelne ili automatske žaluzine.

Olovna klizna i krilna vrata mogu biti opremljena sa raznim prekidačima u automatskoj varijanti. U
ponudi imamo sledeće:
- Taster na lakat
- Nožni tasteri (robustna varijanta)
- Bezkontaktni tasteri
- Radari
- RFID čitači i kartice
- Daljinksi upravljač
- Interlock sistem između dvojih vrata

Osnovne tehničke specifikacije

MAKS. ŠIRINA OTVORA 2800 MM
MAKS. VISINA OTVORA 300 MM
SNAGA MOTORA 250W
ELEKTRONIKA 24V
IZVEDBA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA