Faac D600-D1000 motor je idealan za sekcijska ili opružna/protivbalansirana vrata.Posjeduje lančani prijenos.

Automatski sistemi 540 i 541 su dizajnirani za automatizaciju industrijskih i segmentnih vrata.Mehaničko zaključavanje.

Centralni motor FAAC R 180 – R 280 za balansirana rolo vrata do 280 kg.Tijelo i unutrašnjost napravljeni od aluminijuma.