Optimizirane dimenzije za transport na paletama. Samo nekoliko prodajnih kodova za kontrolu prolaza do 5 m: samo jedna verzija za desnu ili lijevu konfiguraciju; samo jedna opruga za balansiranje, jednostruka ili dvostruka montirana za balansiranje različitih dužina greda; grede i pribor zajednički za druge FAAC opsege i barijere

24V motor sa integrisanim enkoderom obezbjeđuje visok stepen kontrole kretanja i omogućava da se ispune sigurnosni standardi za prepreke.

RAMPA FAAC B614

Rampa B614 proizvođača FAAC je novi tip rampe koja je napravljena sa ciljem da zadovolji širok
spektar primjene, od kućne do komercijalne upotrebe.
Elektronika koja je smještena u gornjem dijelu rampe, olakšava ugradnju, programiranje i puštanje u rad
same rampe. U gornjem dijelu rampe integrisana je i signalna lampa koja signalizira da je rampa u
pokretu!
Robustna i pouzdana rampa visokih performansi
Ekskluzivna upotreba visokokvalitetnih komponenti i materijala čini rampu FAAC B614 robustnom i
pouzdanom! Pokret ruke je usklađen i rampa ima usporenje pri otvaranju i zatvaranju!
S obzirom da je motor rampe 24V sa integrisanim enkoderom, imamo mogućnost kontrole pokrta rampe
kao i vraćanje rampe u otvoren položaj u slučaju da letva naiđe na prepreku prilikom zatvaranje.
Dodatna oprema
Uz rampu B614 možemo da isporučimo raznu opremu, sve prema željama kupca. Od dodatne opreme
možemo da ponudimo sledeće: svetlosnu signalizaciju na letvi rampe, semafore, prihvatnike letve, letvu
u rektangularnoj ili okrugloj izvedbi.
Naravno, uz rampu možemo da isporučimo daljinske, čitače kartica, RFID stikere, induktivne petlje.

Osnovne tehničke specifikacije

Za otvore do: 4815 mm
Napajanje: 230 V AC
Upravljački napon: 24 V AC
Hidraulična pumpa: 1,5 L
Enkoder: Inkrementalni
Upravljačka jedinica:

Tip E614

Usporenje:

Mehaničko + elektronsko

Temperatura rada:

-20° do +55°

Snaga motora:

165 W