ASSA ABLOY okretna vrata mogu smanjiti količinu energije potrebnu za grijanje ili hlađenje zgrade, što rezultira optimalnom uštedom energije.

ASSA ABLOY RD3L rotirajuća vrata su dizajnirana da postignu visok protok pješačkog saobraćaja. Vrata su dizajnirana tako da na rad ne utječu vjetrovi ili da korisnici guraju vrata.

ASSA ABLOY RD3L zadovoljava mašinsku direktivu (2006 / 42 / EZ), direktivu o niskom naponu (2006 / 95 / EZ), direktivu o kompatibilnosti elektromagnetnog zračenja (2004 / 108 / EZ) i zahtjeve u skladu sa standardima DIN 18650 i EN 16005.

Vrata visokog kapaciteta - ASSA ABLOY RD3L

ASSA ABLOY RD3L automatska rotaciona vrata sa tri krila za ulaze sa velikim prometom

ASSA ABLOY RD3L vrata stvaraju širok i udoban ulaz kroz koji sa lakoćom prolaze trgovačka kolica, kolica za prtljag, invalidska kolica i sl. Ovaj model ima patentirani mehanizam pogona koji se nalazi na periferiji bubnja, čime smanjuje opterećenje pogona i dovodi do nižih troškova održavanja. ASSA ABLOY RD3L rotira vrata preko plafonskog držača čime se izbjegavaju oštećenja na podu od struganja četke, a sakriveni senzori obezbjeđuju nesmetan ulazak kao i jasne linije vrata.

Noćno zatvaranje vrata po želji pruža odlično rješenje za optimalnu sigurnost. ASSA ABLOY RD3L je projektovan za ugradnju na dovršenu podnu podlogu, a prilikom hitnih situacija krila vrata se mogu odmah preklopiti kako bi se olakšao izlazak. U Multimatik d.o.o. ovaj model vrata je dostupan sa standardnom rotacijom u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Bezbjednosna usklađenost

ASSA ABLOY RD3L zadovoljava mašinsku direktivu (2006 / 42 / EZ), direktivu o niskom naponu (2006 / 95 / EZ), direktivu o kompatibilnosti elektromagnetnog zračenja (2004 / 108 / EZ) i zahtjeve u skladu sa standardima DIN 18650 i EN 16005.

Osnovne tehničke specifikacije

Napajanje 230 V, 50Hz, glavni osigurač
max 10 A or
100-120V, 50/60Hz
Potrošnja energije 400 W /30 W
LED osvjetljenje 5W 75 W
Temperatura okoline -20°C do +50°C