Sistem ima rezervne motore koji drže kapiju u otvorenom i zatvorenom položaju.Maksimalna sigurnost .

Kompaktan, savremen dizajn. Širina kućIšta je samo 185 mm.Zglobna ruka omogućava fleksibilnu montažu i korekciju visine.

Motor model FAAC 412 namjenjen je za kućnu upotrebu, za krilne kapije.Automatsko zaključavanje kapije, ne zahtjeva se brava.

Motor model FAAC 415 24v namjenjen je za krilne kapije maks. Dužine krila od 4 m.Automatsko zaključavanje kapije.

S418 24v elektro-mehanički motor idealan je za krilne kapije širine do 2.7m.Motor ima dugačak hod,350mm standardno.

Podzemni motor za krilne kapije maks. Težine krila od 500 kg i dužine krila od 2.5 m.Ne mjenjaju eksterni i estetski izgled kapije.