Prednost ovih vrata je da su mehanička, dugotrajna i vrlo lagana za korištenje, jer osoblje može da prolazi kroz vrata bez zaustavljanja, jer se vrata jednostvno i lagano gurnu za prolaz. Nakon prolaza sama se zatvaraju u zatvoren položaj.

Ovaj tip vrata takođe ima svoju primjenu u insdustrijskim kao i drugim javnim objektima.

Krilna fleksibilna vrata stvaraju fuinkcionalno razdvajanje dva područja, a najčešće nađu svoju primjenu u supermarketima.

Prednost ovih vrata je da su mehanička.

Osnovne tehničke specifikacije

MAKS. ŠIRINA OTVORA 2800 MM
MAKS. VISINA OTVORA 300 MM
SNAGA MOTORA 250W
ELEKTRONIKA 24V
IZVEDBA VRATA JEDNOKRILNA ILI DVOKRILNA