ASSA ABLOY okretna vrata smanjuju količinu energije utrošenu na zagrijavanje i hlađenje prostora rezultirajući smanjenje utrošene električne energije.

ASSA ABLOY Uniturn posjeduje visok stepen sigurnosti uz to pružajući maksimalnu količinu prostora za prolaz pješaka. Dvokrilna automatska okretna vrata su širokog dijametra i pri tome odgovaraju svakom objektu.

Vrata visokog kapaciteta - ASSA ABLOY UNITURN

UniTurn dvokrilna automatska rotaciona vrata visokog kapaciteta za vrlo prometne ulaze

UniTurn dvokrilna automatska rotaciona vrata visokog kapaciteta postižu veći prostor u vratima što omogućava prihvatanje trgovačkih kolica i kolica za prevoz prtljaga, invalidskih kolica i sl. Ova vrata koriste vodič za perimetar čime se izbjegava potreba za masivnom centralnom osovinom.

Ovaj model posjeduje dva ugrađena izloga unutar rotacionih krila koji se mogu koristiti za reklame ili promociju informacija. Pored toga, ovaj model vrata osigurava odlično odvajanje unutrašnjeg i vanjskog ambijenta, te smanjuje gubitke na grijanju, odnosno hlađenju. ASSA ABLOY UniTurn vrata su predviđena za direktnu ugradnju na završenu podnu podlogu.

Model UniTurn je u potpunosti usklađen sa standardom EN 16005, a vrata je moguće opremiti sa centralnim kliznim vratima koja se aktiviraju ključem. Pored toga, moguće ih je korisiti kao potpuno automatizovana ulazna vrata, kao klizna vrata za dodatnu ventilaciju i veći pristup zgradi.

Osnovne tehničke specifikacije

Napajanje 230 V, 50 Hz,
glavni osigurač max 10 A,
Potrošnja energije 400 W /30 W na mirovanju
LED osvjetljenje 5W 70 W