Sistemi automatiziranih vrata ASSA ABLOY su održivi, a samim tim i praktični, budući da osiguravaju otvaranje vrata samo kada postoji potreba za prolaz kroz njih. Na taj se način sprječava nepotrebno propuštanje zraka, a klimatizirana područja se održavaju zatvorenima. Inovativna elektronika u modelu ASSA ABLOY SW300 osigurava minimalnu potrošnju energije za optimalnu učinkovitost vrata.

ASSA ABLOY SW300 je uvijek siguran, bez obzira na godine ili fizičke sposobnosti. U slučaju da neka osoba ili predmet blokira vrata, kontrola prepreke osigurava kašnjenje zatvaranja i pokreće vrata u obrnutom smjeru. Osim toga, pokretač vrata ASSA ABLOY SW300 potpuno je usklađen s Europskim standardima i ispitan je sa svim protupožarnim sistemima, čime je idealan za stvaranje i održavanje sigurnosti, zona za sprječavanje širenja dima i protupožarnih zona.

SW300 zadovoljava standarde EN 1634 - 1, DIN 18263 - 4, EN 16005 i EN 1158. ASSA ABLOY SW300 također nadzire struju i funkcionalnost baterije, i elektronički signalizira ako ne funkcionira pravilno i ako se treba zamijeniti. Pokretač je zaista pouzdan u svim vremenskim uvjetima ukoliko se ne zahvati naglim propusima ili udarima vjetra tijekom otvaranja i/ili zatvaranja.

Uski pogon - ASSA ABLOY SW300

SW300 uski pogon mimokretnih vrata

SW300 je odličan izbor za ulaze sa velikim prometom, poput ulaza u kancelarije, stambene zgrade, javne ustanove i zdravstvene ustanove gdje je veoma bitno ostvariti lakoću ulaza i nizak nivo buke. To je inteligentan, robustan elektromehanički pogon za opsluživanje mimokretnih vrata sa atraktivnim tankim dizajnom dimenzija 70 mm. Ovaj pogon obezbjeđuje nizak nivo buke prilikom rada i idealan je izbor za aplikacije sa visokim opterećenjem i pri tom pruža uglađeno funkcionisanje, zajedno sa snagom i velikim prometom. On kompenzuje opterećenje visokim pritiskom i opterećenje vjetrom, prilikom čega se vrata mogu veoma lako ručno otvoriti. SW300 pruža jedinstveno rješenje prolaza u oba smjera prilikom izbijanja panike i automatskim resetovanjem.

Opcionalno ugrađena jedinica za bateriju i nadzor osigurava bezbjedno korištenje čak i kada je napajanje prekinuto, a inteligentni sitem za zaključavanje doprinosi bezbjednosti sistema. SW300 je pogodan za robusne aplikacije sa niskom potrošnjom energije, unutrašnje i vanjske ulaze, jednokrilna i dvokrilna vrata, aplikacije otvaranja guranjem i povlačenjem, protivpožarna vrata, puteve za evakuaciju uz mogućnost probijanja vrata u oba smjera prilikom izbijanja panike, automatskim resetovanjem i evakuacijom u slučaju pojave dima putem inverzne funkcionalnosti.

Bezbjednosna usklađenost

SW300 zadovoljava standarde EN 1634 - 1, DIN 18263 - 4, EN 16005 i EN 1158.

Osnovne tehničke specifikacije

Napajanje 100-240 VAC +10/-15%,
50/60 Hz
Potrošnja energije Max. 300 W
Pomoćno napajanje 24 V DC, max. 700 mA
Rezervna jedinica
baterije
24 V DC
Priključak za elektromehaničku bravu 12 V DC, max. 1200 mA ili
24 V DC max 600 mA
Okolna temperatura -20°C do +45°C
Relativna vlažnost (bez kondenzacije) 95%