Mikroprocesor ima rutinu za samonadzor, koja detektira smetnje ili neispravne signale u radu vrata.
Ako ulazni signal ne odgovara programiranju, mikroprocesor automatski poduzima potrebne
radnje kako bi osigurao siguran rad vrata.

Vrata se stavljaju u pogon preko šestostepenog komandnog prekidača režima rada vrata PSK 6-U za
pozicije: zatvoreno, jednosmjeran rad,dvosmjeran rad,djelimično otvaranje (zimski režim rada vrata),stalno
otvoreno, reset pozicija za provjeru programa.

ASSA ABLOY SL500 KLIZNA AUTOMATSKA VRATA

Pogon kliznih vrata ASSA ABLOY SL500 radi elektromehanički. Motor, kontrolna jedinica, prijenosnik
– opcionalna jedinica za slučaj nužde i elektromehanički uređaj za zaključavanje – montirani su u
potpornu gredu s integriranim poklopcem. Motor i prijenosnici pomoću zupčastog remena prenose
kretanje do vratnih krila. Vratno se krilo postavlja na vratni adapter/nosivi kotač i visi na kliznoj
stazi. Kretanje donjeg dijela vratnog krila kontroliraju podne vodilice.

Signal za otvaranje vrata kontrolna jedinica dobija preko senzora najnovije generacije tip IXIO.
Ovaj senzor služi za detektovanje korisnika, ali takođe u sebi ima integrisani snop fotoćelije koji služi da
drži vrata otvorena dok god je prepreka u polju rada vrata. Senzor BEA IXIO je atestiran po EU
standardima i normi EN16005, a našao je primjenu u cijelom svijetu.
Zaključavanje vrata se ostvaruje preko elektromehaničke brave LD u poziciji zaključano i jednosmjeran rad.
Za otvaranje vrata u slučaju nestanka napajanja ugradjen je akumulator EEU koji kad nestane napajanja
vrata otvori. Softver koji kontrolna jedinica posjeduje je prilagodjen za specifične korisnike kao što su:
- mala djeca
- starije osobe
- invalidi

Profili za vrata
Profili za krila i fiksne pozicije su ASSA ABLOY SLIM THERMO, FRAME, SEMI-TRANSPARENT ILI
TRANSNARENT, u koje se stavlja staklo debljine 10 – 40 mm. Vrata se izradjuju po mjeri i žeji kupca.
Vrata se kopčaju na sistem vatrodojave putem centrale I/O.

Osnovne tehničke specifikacije

Napajanje: Hidraulična (biorazgradivo ulje)
Temperatura rada:

mDure® , Rilsan®

Pomoćni napon:

1000 mm

Brzina otvaranja: 275 mm
Relativna vlažnost:

1.852,000 J

Potrošnja energije:

C250

Stepen zaštite:

Hidraulicna pumpa

Odobrenje:

230 Vac +6% -10% (50 Hz)

Preuzimanja

CAD & BIM Download