Završna lamela urađena od mašinski profilisanog pocinkovanog lima sa dodatnim ojačanjem po cijeloj dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora. Na završnoj lameli se nalazi dihtung guma koja ublažava buku nailaskom roletne na pod i sprečava oštećenje kako roletne tako i poda.

Na vrata montira se centralni motor koji ide na osovinu, sa mogućnošću ručnog otvaranja i tasterom. Ovisno od dimenzija, koriste se i bočni natični industrijski motor, posjeduje ključ brava u sefu sa manuelnom deblokadom u slučaju nestanka napona.

Cjevasta rešetkasta vrata

Čelična rolo vrata sa tipom mreže pravougaonog oblika. Mreža rolo vrata uradjena od pocinčanih cijevi fi
18 mm , debljina zida 1,2 mm. Spojena kopčama 120 mm na svakih 350 mm razmaka. Puni profil zastora
urađen od profilisanog lima debljine 0,8 mm.

Kutija za rolo vrata 50x50 cm (rola, kada se rade vrata za tržne centre, ona kutije inače idu u strop, te radi
lakšeg servisiranja, maska se ne stavlja na rolu.

Završna lamela urađena od mašinski profilisanog pocinkovanog lima sa dodatnim ojačanjem po cijeloj
dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora. Na završnoj lameli
se nalazi dihtung guma koja ublažava buku nailaskom roletne na pod i sprečava oštećenje kako roletne tako
i poda.

Vodilice: Bočne vodilice urađene takođe od mašinski profilisanog lima debljine 1,5mm koje su dodatno
ojačane mašinskim profilisanjem što čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom. Boja
RAL po izboru.
Osovina je urađena od debelozidne cijevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani ležajevi.

Elektromotor kao i sva prateća elektronika i oprema, urađena u skladu sa normama i regulativama EU. Na
vrata montira se centralni motor koji ide na osovinu, sa mogućnošću ručnog otvaranja i tasterom. Ovisno od
dimenzije vrata, koristi se i bočni natični industrijski motor.

Aktivacija vrata: Ključ brava u sefu sa manuelnom deblokadom u slučaju nestanka napona (standardna
isporuka. (automatska varijanta sa motorom).
Moguće je koristiti vrata i na čitače kartica ili daljinske upravljače.

– Tržni centri
– Poslovni prostori
– Marketi
– Garaže
– Aerodromi

Maksimalna dimenzija vrata: Na upit

Osnovne tehničke specifikacije

Otvaranje otvaranje na elektromotorni pogon, impulsno upravljanje na taster
Motor Motor je standardno centralni, monofazni. Opciono industrijski bočni motor
Brzina otvaranja do 0,2 m/s
Brzina zatvaranja

0,2 m/s

Boja

Standardna boja je cinčana, a moguće je RAL farbanje prema RAL karti

Sigurnonosne fotoćelije

sigurnonosne fotoćelije koje služe da ako se u području vrata nađe osoba vrata automatski otvore i
počinju se spuštati kada osoba napusti predviđeni prostor (uz automatsku varijantu)

Otvaranje u nuždi

otvaranje u nuždi kod nestanka struje je putem sajle, ili kurble/lančanika na bočnim motorima

Preuzimanja