Završna lamela urađena od mašinski profilisanog pocinkovanog lima sa dodatnim ojačanjem po cijeloj dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora. Na završnoj lameli se nalazi dihtung guma koja ublažava buku nailaskom roletne na pod i sprečava oštećenje kako roletne tako i poda.

Na vrata montira se centralni motor koji ide na osovinu, sa mogućnošću ručnog otvaranja i tasterom. Ovisno od dimenzija, koriste se i bočni natični industrijski motor, posjeduje ključ brava u sefu sa manuelnom deblokadom u slučaju nestanka napona.

Valovita rešetkasta vrata

Čelična rolo vrata na kojim je mrežasti dio zastora urađen od valovitih čeličnih cijevi Ø14 mm, naizmjenično
savijanih u obliku sinusoide, spojenih spojnicama širine 20 mm, tako da se dobijaju okca visine 100 mm i
širine 170 mm.

Kutija za rolo vrata 50x50 cm (rola, kada se rade vrata za tržne centre, ona kutije inače idu u strop, te radi
lakšeg servisiranja, maska se ne stavlja na rolu.

Završna lamela urađena od mašinski profilisanog pocinkovanog lima sa dodatnim ojačanjem po cijeloj
dužini L profilom 30x30x3mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvlačenja rolo zastora. Na završnoj lameli
se nalazi dihtung guma koja ublažava buku nailaskom roletne na pod i sprečava oštećenje kako roletne tako
i poda.

Vodilice: Bočne vodilice urađene takođe od mašinski profilisanog lima debljine 1,5mm koje su dodatno
ojačane mašinskim profilisanjem što čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom. Boja
RAL po izboru.

Osovina je urađena od debelozidne cijevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani ležajevi.

Elektromotor kao i sva prateća elektronika i oprema, urađena u skladu sa normama i regulativama EU. Na
vrata montira se centralni motor koji ide na osovinu, sa mogućnošću ručnog otvaranja i tasterom. Ovisno od
dimenzije vrata, koristi se i bočni natični industrijski motor.

Aktivacija vrata: Ključ brava u sefu sa manuelnom deblokadom u slučaju nestanka napona (standardna
isporuka. (automatska varijanta sa motorom).
Moguće je koristiti vrata i na čitače kartica ili daljinske upravljače.

– Tržni centri
– Poslovni prostori
– Marketi
– Garaže
– Aerodromi

Maksimalna dimenzija vrata: Na upit

Osnovne tehničke specifikacije

Otvaranje otvaranje na elektromotorni pogon, impulsno upravljanje na taster
Motor Motor je standardno centralni, monofazni. Opciono industrijski bočni motor
Brzina otvaranja do 0,2 m/s
Brzina zatvaranja

0,2 m/s

Boja

Standardna boja je cinčana, a moguće je RAL farbanje prema RAL karti

Sigurnonosne fotoćelije

sigurnonosne fotoćelije koje služe da ako se u području vrata nađe osoba vrata automatski otvore i
počinju se spuštati kada osoba napusti predviđeni prostor (uz automatsku varijantu)

Otvaranje u nuždi

otvaranje u nuždi kod nestanka struje je putem sajle, ili kurble/lančanika na bočnim motorima

Preuzimanja