Opremljeni antiblokiranom funkcijom, koja omogućava otkrivanje prisilnih naredbi, za resetovanje stuba i aktiviranje alarma.

Opremljeni antiblokiranom funkcijom, koja omogućava otkrivanje prisilnih naredbi, za resetovanje stuba i aktiviranje alarma.

Maximum M30 su stubići sa hidrauličnim pokretom, to je najpouzdanija tehnologija za intenzivnu upotrebu.Najlakša vrsta za instalaciju.